Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

[Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Απριλίου 2016]

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά  αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας, από την εκούσια εγγραφή σε υπηρεσίες ενημερώσεων, μέσω του ιστορικού συναλλαγών και διαδικτυακής περιήγησης ή μέσω της όποιου άλλου τύπου επικοινωνίας ή συναλλαγής με την εταιρεία Λέος Αθανάσιος Εμπόριο Ειδών Άθλησης-Οργάνων Γυμναστικής Α.Ε., με έδρα την Λεύκης 111 (κόμβος Αγ. Στεφάνου) ΤΚ 14568 Κρυονέρι Αττικής, με ΑΦΜ 099788490, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών οποία θα αποκαλείται στο εξής με το διακριτικό τίτλο Leos.

Τα προσωπικά δεδομένα αφορούν στις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα b2b.leos.gr, την καταγραφή μιας παραγγελίας, την ενημέρωση εξέλιξης της παραγγελίας αυτής, την αξιολόγηση στατιστικών παραμέτρων απόδοσης του ηλεκτρονικού καταστήματος b2b.leos.gr και του ιστοτόπου leos.gr ή με κάθε άλλο θεμιτό τρόπο επικοινωνίας.

Κάθε φορά που προβαίνετε σε μία από τις παραπάνω ενέργειες, όπως είναι η πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα b2b.leos.gr ή τον ιστότοπο leos.gr, η πραγματοποίηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα b2b.leos.gr, η τοποθέτηση παραγγελίας ή η επικοινωνία μέσω φόρμας επικοινωνίας, συναινείτε ότι γνωστοποιείτε στην εταιρεία Leos, κάποια προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητηθούν ή που θα προκύψουν από την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα b2b.leos.gr ή τον ιστότοπο leos.gr. Μερικά τέτοια δεδομένα είναι: το πλήρες ονοματεπώνυμο, ο αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας, τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση επαγγελματία), ο τρόπος αποστολής - παράδοσης παραγγελίας καθώς και η πλήρης διεύθυνση για το σκοπό αυτό, η διεύθυνση IP καθώς και διάφορα άλλα δεδομένα περιήγησης και συναλλαγής.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιβληθεί από Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.) και θα αφορά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27.04.2016 (πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων κλπ).

 

Χρήση προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι εκείνα που:

 • παρέχει ο πελάτης-χρήστης για να διεκπεραιωθεί η παραγγελία του
 • παρέχει ο πελάτης-χρήστης κατά την επικοινωνία του με την εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο
 • καταχωρεί ο πελάτης-χρήστης κατά την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα b2b.leos.gr
 • συλλέγονται αυτόματα κατά την πλοήγηση του πελάτη-χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα b2b.leos.gr ή τον ιστότοπο leos.gr

Ειδικά σε ό,τι αφορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα b2b.leos.gr και τον ιστότοπο leos.gr:

Χρήση Cookies:

Τo ηλεκτρονικό κατάστημα b2b.leos.gr και ο ιστότοπος leos.gr χρησιμοποιούν cookies προκειμένου:

 • να διευκολύνουν την πρόσβαση και να βελτιστοποιήσουν την πλοήγηση του πελάτη-χρήστη
 • να παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες πληρωμών
 • να εντοπίσουν και να παρεμποδίσουν τυχόν περιστατικά απάτης

Χρήση φορμών επικοινωνίας:

Σε αυτές τις περιπτώσεις, στοιχεία του πελάτη-χρήστη όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα που δηλώνεται, η περιοχή, η ημερομηνία-ώρα αποστολής μηνύματος και η διεύθυνση IP του αποθηκεύονται στον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος:

Τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωρίζετε με την αποστολή βιογραφικού σημειώματος για αξιολόγηση ως υποψήφιου συνεργάτη τηρούνται με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, δεν κοινοποιούνται σε κανένα τρίτο μέρος και εμπίπτουν στα πλαίσια της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για:

 • την πλήρη διεκπεραίωση της παραγγελίας του πελάτη-χρήστη
 • τη διατήρηση ιστορικού προτιμήσεων και συναλλαγών για διευκόλυνση του πελάτη-χρήστη
 • την επιβεβαίωση ταυτοποίησης του πελάτη-χρήστη για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με την εμπορική συναλλαγή
 • τη γνωστοποίηση ενημερώσεων και προωθητικών ενεργειών, όπως ειδικές προσφορές, νέα προϊόντα ή ειδήσεις της εταιρείας
 • την αξιολόγηση στατιστικών παραμέτρων λειτουργίας του ιστοτόπυ leos.gr και του ηλεκτρονικού καταστήματος b2b.leos.gr για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη-χρήστη, όπως μέσω Google analytics

Ως πελάτης-χρήστης της εταιρείας Leos, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή:

 • να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail: info@leos.gr
 • να αιτηθείτε αναφοράς με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στο e-mail: info@leos.gr
 • να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων στέλνοντας αίτημα διαγραφής στο e-mail: info@leos.gr

 

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη-χρήστη διατηρούνται αποθηκευμένα για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο έως την πλήρη διεκπεραίωση της παραγγελίας του, για το χρονικό διάστημα που επιβάλλεται από την ισχύουσα Νομοθεσία ή έως ότου ο ίδιος ο πελάτης-χρήστης αιτηθεί τη διαγραφή τους.

Σε περίπτωση που ζητηθεί από την εταιρεία Leos να προβεί σε διαγραφή προσωπικών δεδομένων από πελάτη-χρήστη με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω, αυτή θα ενεργήσει χωρίς καθυστέρηση ως προς αυτό, εκτός εάν κάτι τέτοιο παραβιάζει διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. Για την προστασία και την ασφάλεια του πελάτη-χρήστη είναι πιθανό να γίνει προσπάθεια επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας του αιτούντα διαγραφής προσωπικών δεδομένων.

 

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων:

Η εταιρεία Leos μεριμνά για τη σωστή διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει από τους πελάτες-χρήστες της εφαρμόζοντας όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Προληπτικά μέτρα έχουν ληφθεί για σκοπούς όπως:

 • η απαγόρευση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού σε τεχνικό εξοπλισμό
 • η αποφυγή μη επιτρεπόμενης ανάγνωσης / αντιγραφής / τροποποίησης / προσθήκης / αφαίρεσης προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
 • η διασφάλιση ότι το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχει εξουσιοδοτηθεί
 • η μη επιτρεπόμενη εισαγωγή / καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • η αποφυγή χρήσης συστημάτων αυτοματοποιημένης επεξεργασίας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα

Ειδικότερα τόσο στον ιστότοπο leos.gr όσο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα b2b.leos.gr, παρέχεται ασφαλής σύνδεση χάρη στη χρήση της τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer), όπου γίνεται κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αυτά αποσταλούν μέσω της  SSL σύνδεσης στον κεντρικό υπολογιστή.

Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των αρχείων προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται από την εταιρεία, η τελευταία θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία Leos, αποτελεί αποδοχή / συναίνεση με τα αναγραφόμενα στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 


 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι:
Λέος Αθανάσιος Εμπόριο Ειδών Άθλησης-Οργάνων Γυμναστικής Α.Ε.
Λεύκης 111, ΤΚ 14568, κόμβος Αγ. Στεφάνου Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9536512
E-mail: info@leos.gr